יעקב כהן (סטומפי)

הוא פשוט טקסט דמה של תעשיית הדפוס והקביעה הוא פשוט טקסט דמה של תעשיית הדפוס והקביעה

לבנון | רגלים - נח"ל | 1982 | לבנון הראשונה \ מבצע שלום הגליל 1982