יועז הנדל

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

לבנון | יחידות מיוחדות | זרוע הים | 1996 | הלחימה ברצועת הביטחון

שי אושינסקי

הוא פשוט טקסט דמה של תעשיית הדפוס והקביעה הוא פשוט טקסט דמה של תעשיית הדפוס והקביעה.

דרום לבנון | רגלים - גולני | הלחימה ברצועת הביטחון