יועז הנדל

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

לבנון | יחידות מיוחדות | זרוע הים | 1996 | הלחימה ברצועת הביטחון

יעקב כהן (סטומפי)

הוא פשוט טקסט דמה של תעשיית הדפוס והקביעה הוא פשוט טקסט דמה של תעשיית הדפוס והקביעה

לבנון | רגלים - נח"ל | 1982 | לבנון הראשונה \ מבצע שלום הגליל 1982