שי אושינסקי

הוא פשוט טקסט דמה של תעשיית הדפוס והקביעה הוא פשוט טקסט דמה של תעשיית הדפוס והקביעה.

דרום לבנון | רגלים - גולני | הלחימה ברצועת הביטחון